• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Obavještenja

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Ovakvu odluku sud je donio nakon što je u postupku utvrđeno da miješanje u privatnu imovinu inicijatora, koje je učinjeno predmetnom odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, nije bilo u skladu sa Statutom, jer ne garantuje inicijatoru zaštitu od arbitrarnosti i suprotno je principu pravne države. 10.06.2021.
  Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 14. stav (1) tačka u) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07 i 02/08), u vezi sa članom 35. stav (1) tačka e) i stav (2) Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 48/18, 1/19 i 32/19), na 225. redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2021. godine, donijela je slijedeću odluku ...02.06.2021.
  U postupku izrade propisa iz svoje nadležnosti, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH utvrdila je nacrte pravilnika koji proizilaze iz novog Zakona o Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 03/21), koji se trenutno nalaze u fazi postupka konsultacija.07.05.2021.
  Osnovni sud Brčko distrikta BiH izabran je od strane VSTV-a da u narednom periodu bude jedan od pilot sudova u kojem će se aktivno raditi na unapređenju proaktivne komunikacije sa medijima i javnošću, kao i na povećanju transparentnosti rada suda, u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“ (Projekt ICEA III), uz podršku i pokroviteljstvo Vlade Švedske. 22.04.2021.
  • 1 - 12 / 14
  • 1
  • 2