• logo
 • osnovna stranica
 • Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH


  Kancelarija je samostalan i nezavisan organ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji na teritoriji Distrikta pruža pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja u skladu sa Zakonom. U okviru svojih nadležnosti Kancelarija omogućava građanima Brcko distrikta slabog imovnog stanja ostvarivanje prava garantovanih Ustavom BiH, Statutom Distrikta, zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta. Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana Distrikta na jednak pristup pravdi i pravu na pravično suđenje.

  Kancelarija je odgovorna za pružanje pravnih savjeta i zastupanje građana Distrikta slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH, Apelacionim sudom Brčko distrikta BiH i Tužilaštvom Brčko distrikta BiH.


  2186 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1